• logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
img
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

HOE WERKT ‘T?

Om kans te maken op één van onze prijzen kunt u hieronder tussen 1 en 31 oktober 2020 uw voorkeursmerk camper of caravan invullen. Dat hebben wij nodig om voor u een gouden match te maken.

Mocht u nog geen voorkeur hebben, dan kunt u zich laten inspireren door de video’s hieronder of aangeven dat u nog geen voorkeur heeft.

Na het invullen van uw voorkeur en persoonlijke gegevens, ontvangt u een unieke wincode per e-mail. Deze code kunt u inleveren bij de dealer. De dealer kan u verder helpen met uw gouden match, zodat de voorpret voor uw vakantie kan beginnen!

Let op! Pas na het inleveren van de wincode tussen 1 en 31 oktober 2020 bij de dealer doet u mee met ons prijzenfestival.

img
img

Vul hier uw gegevens in voor het aanvragen van de wincode

VEELGESTELDE VRAGEN

Deelname aan deze actie staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouderwoonachtig in Nederland. Personeel van Erwin Hymer Group Nederland B.V en EHG dealers zijn uitgesloten van deelname.
U maakt kans op de volgende prijzen;

1. Een caravan t.v.w. € 20.000,- (hoofdprijs)
2. Een camperreis naar de Noordkaap inclusief € 2.500,- zakgeld (hoofdprijs) t.w.v. € 7.500,-
3. 2x satellietsysteem incl. Schotel, receiver en TV gemonteerd t.w.v. € 3.000,-
4. Een mover incl. montage t.w.v. € 2.000,-
De actie loopt van 1 t/m 31 oktober 2020.
Alle officiële dealers die producten van Erwin Hymer Group in Nederland verkopen doen mee. Dat zijn de volgende merken; Bürstner, Carado, Dethleffs, Eriba, Hymer, Laika, LMC en Sunlight.
Het is mogelijk 1 keer per huishouden, waarbij als huishouden een woonadres in Nederland wordt beschouwd, mee te spelen.
Bij het tekenen van een koopovereenkomst maakt u 5x kans op een prijs, bij het opmaken van een offerte voor aankoop van een caravan of camper maakt u 3x kans en voor het tekenen van een huurovereenkomst van een caravan of camper ook 3x kans om één van de prijzen te winnen. Uw dealer regelt dit verder door uw overeenkomst aan de EHG door te sturen.
Dat kan natuurlijk gebeuren, dat is geen probleem. De dealer heeft blanco wincode kaartjes in de showroom, zodat u de wincode en uw naw gegevens ook op locatie kunt opschrijven en het ingevulde kaartje in de winbox kunt deponeren.
Op 16 november zal de trekking van de win codes plaatsvinden. Zowel de dealers als de winnaars worden binnen 2 weken door EHG geïnformeerd. De hoofdprijzen zullen uitgereikt worden door Sander Janson. De overige prijzen worden in overleg met de dealer waar u zich voor de winactie heeft aangemeld aan u uitgereikt.
Gegevens kunnen na het invoeren op de actiesite niet meer gewijzigd worden. Daarom is het belangrijk uw gegevens te controleren op juistheid alvorens u de code aanvraagt.
De RIVM basisregels worden in alle dealershowrooms gehanteerd. Daarnaast is de actie zo ingericht dat de win code boxen in de showrooms, simpelweg een gleuf bevatten waar de wincode kaart in gedeponeerd kan worden.

Ter volledigheid de RIVM richtlijnen die gehanteerd worden;
● blijf bij klachten thuis en laat u testen;
● houd 1,5 meter afstand van anderen;
● was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
● vermijd drukte
Deze actie is een initiatief van Ewin Hymer Group Nederland B.V. Mocht u vraag hier niet bij staan, kun u deze ook stellen via marketing.nl@erwinhymergroup.com

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.goudenmatch.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie Erwin Hymer Group Nederland B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Erwin Hymer Group Nederland B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Erwin Hymer Group Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Erwin Hymer Group Nederland B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail Erwin Hymer Group Nederland B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Erwin Hymer Group Nederland B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Erwin Hymer Group Nederland B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Erwin Hymer Group Nederland B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Alle publicaties en uitingen van Erwin Hymer Group Nederland B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Erwin Hymer Group Nederland B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

ACTIEVOORWAARDEN

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2020.
Artikel 1 Organisatie


1.1 Erwin Hymer Group Nederland B.V., Zuiderslag 16, 3871 MR Hoevelaken, organiseert de ‘Win uw gouden match’ activatie.
1.2 Degene die deelneemt aan de ‘Win uw gouden match activatie’ is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door de Erwin Hymer Group Nederland B.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.goudenmatch.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Erwin Hymer Group Nederland B.V.
1.3 Degene die geen informatie van de ‘Win uw gouden match’ activatie of Erwin Hymer Group Nederland B.V. wenst te ontvangen kan dat aan de Erwin Hymer Group Nederland B.V. schriftelijk doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven op de hierbij doorgegeven gegevens.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname

2.1 Deelname aan de ‘Win uw gouden match’ activatie is mogelijk tussen 1 en 31 oktober 2020.
2.2 Deelname aan de ‘Win uw gouden match’ activatie staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.
2.3 De ‘Win uw gouden match’ activatie en Erwin Hymer Group Nederland B.V. neemt passende maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan de ‘Win uw gouden match’ activatie.
2.4 Deelname aan de ‘Win uw gouden match’ activatie is slechts 1 keer mogelijk.
2.5 Deelname aan de ‘Win uw gouden match’ activatie staat open voor maximaal 1 persoon zoals in lid 2.2. beschreven per woonadres in Nederland.
2.6 Deelnemers dienen ingeschreven te staan op het opgegeven woonadres om deel te kunnen nemen.

Artikel 3 Speelwijze

3.1 De ‘Win uw gouden match’ activatie kent aan elke deelnemer een 6-cijferige win code toe. De win code correspondeert met het opgegeven woonadres.
3.2 De win code wordt bij bevestiging van deelname vermeld in de bevestigingsmail aan de deelnemer. Deze win code dient ingeleverd te worden bij een van de 62 deelnemende dealers om gevalideerd te worden voor deelname aan de actie. Een deelnemende dealer wordt geadviseerd in de bevestigingsmail. Voor een verder overzicht van deelnemende dealers wordt in de bevestigingsmail verwezen naar de actiewebsite.
3.3 De ‘Win uw gouden match’ activatie organiseert 1 trekking; op 16 november 2020
3.4 De directie van de Erwin Hymer Group Nederland B.V. kan besluiten de trekking te verschuiven mocht het verwerken van alle deelnemers langer in beslag nemen dan nu voorzien.

Artikel 4 Speelgeheim

4.1 De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden anders dan verwerkers worden bekend gemaakt.

Artikel 5 Aanvraag, wijziging, beëindiging en weigering deelname

5.1 Aanvragen tot deelname kan men doen door persoonlijke gegevens op de ‘Win uw gouden match’ actie site schriftelijk in te vullen.
5.2 De deelnemer machtigt de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. daarmee om de gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden.
5.3 De deelname wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na opgave daarvan aan betrokkene per e-mail bevestigd in de bevestigingsmail. Na het inleveren van de win code uit de bevestiging bij de dealer is deelname pas definitief.
5.4 De ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige aanvragen voor deelneming niet te verwerken en/of te aanvaarden en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
5.5 Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld druk- en zetfouten en technische verstoringen, waardoor deelname aan de activatie niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen geen bevestiging en neemt hij niet deel aan de trekking. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen jegens de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. niet geldend maken. Zowel de deelnemer als de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen
5.6 De ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. behoudt zich het recht voor aanvragen van deelname niet te verwerken of te aanvaarden indien er sprake is of is geweest van oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog door de (voormalig) deelnemer (hierna “oneigenlijk gebruik”). Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit reglement in ieder geval ook verstaan (i) het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen aan de activatie terwijl woonachtig op hetzelfde adres.
5.7 De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. beschikt over zijn/haar juiste naam- en adresgegevens.
5.8 De ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
   a. onbetamelijk gedrag jegens de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. en/of haar medewerkers;
   b. een redelijk vermoeden van, oneigenlijk gebruik en/of misbruik, fraude en/of bedrog, waaronder in ieder geval ook wordt verstaan het herhaaldelijk al dan niet opeenvolgend deelnemen.
De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per email) op de hoogte worden gebracht via de bij de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. bekende gegevens.

Artikel 6 Inleg

6.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Artikel 7 Winnende win codes

7.1 Om de winnende win codes te bepalen, vindt 1 keer een trekking plaats.
7.2 De trekking van de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. vindt plaats onder notarieel toezicht. Daarvan wordt door de met het toezicht op trekking en prijsbepaling belaste notaris proces-verbaal opgemaakt.
7.3 De notaris ten overstaan van wie de trekking en prijsbepaling geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
7.4 De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen. In de trekking kan een deelnemer niet meer dan één prijs winnen.
7.5 Uitsluitend win codes waarmee geldig deelgenomen wordt aan de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. kunnen prijswinnend zijn.

Artikel 8 Prijzenpakket

8.1 Deelnemers maken kans op geldprijzen en/of prijzen in natura.
8.2 Deelnemers maken kans op onderstaande prijzen De eerste hoofdprijs is een caravan t.w.v. € 20.000,- inclusief btw en wordt 1 keer uitgegeven. De tweede hoofdprijs is een camperreis naar de Noordkaap heen en terug inclusief camper en € 2.500,- zakgeld t.w.v. € 7.500,- in totaal en wordt 1 keer uitgegeven. De derde en vierde prijzen zijn beiden complete satellietsystemen, bestaande uit een schotel, receiver en TV, inclusief montage t.w.v. € 3.000,- De vijfde prijs is een mover inclusief montage t.w.v. € 2.000,-

Artikel 9 Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

9.1 De ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. maakt de winnende win codes en de daarbij behorende prijswinnaars binnen een week na de desbetreffende trekking bekend via door haar gekozen media.
9.2 De ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars per prijs bekend te maken.
9.3 De in lid 3 van dit artikel genoemde derde vrijdag kan door de directie van de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in de negende vrijdag gerekend vanaf het moment van de in lid 3 bedoelde bekendmaking.
9.4 Prijzen in natura worden, indien van toepassing, afgeleverd op het bij de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. bekende adres. Indien dit adres niet blijkt te kloppen, wordt door de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. geen verdere actie ondernomen. De ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om in plaats van aflevering aan huis distributiepunten met landelijke dekking in te richten voor prijzen in natura. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
9.5 Indien een winnende deelnemer niet aan artikel 10 lid 5 hierboven blijkt te voldoen, wordt de gewonnen prijs niet uitgekeerd.
9.6 Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V.
9.7 Aan de door de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van typefouten en geslaagde en onherroepelijke incasso.

Artikel 10 Reclameren

10.1 Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs - moeten - op schrift en beargumenteerd - binnen één maand na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. Na de termijn van één maand kan niet meer gereclameerd worden.
10.2 Indien de reclame door de directie van de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 30 dagen nadat hij dat deed aan de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 11 Afgelasting en uitsluiting

11.1 De directie van de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd via email met vermelding van de nieuwe datum van trekking.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door de ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. gepubliceerde uitslagen.
12.2 De ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
12.3 De ‘Win uw gouden match’ activatie en daarmee Erwin Hymer Group Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.

PRIVACYVERKLARING

Respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De website”): www.goudenmatch.nl Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Erwin Hymer Group Nederland B.V., gevestigd te Zuiderinslag 16, 3871MR Hoevelaken, kvk-nummer: 23037783.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
● de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
● alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
● de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
● vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
● vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door ons en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het uitkeren van uw prijs.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via marketing.nl@erwinhymergroup.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres:
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
- Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: marketing.nl@erwinhymergroup.com.